Omhoog
Aanmelden

Kerndoelen en referentieniveaus

Kerndoelen
 
 
In de brochure Kerndoelen (download)
 
De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als referentiekader voor (publieke) verantwoording. Er kan door dit kader beter worden vastgesteld of doelen wel of niet bereikt worden.
 
Referentieniveaus
De rijksoverheid schrijft hierover: De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn richtlijnen die de overheid heeft opgesteld voor het niveau van het taal- en rekenonderwijs. De referentieniveaus zijn ontwikkeld om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verbeteren. Ze omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan, waardoor het makkelijker wordt leerlingen steeds verder te brengen. Alle richtlijnen samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen.
Dit referentiekader vormt sinds 1 augustus 2010 de basis voor het taal- en rekenonderwijs voor het basisonderwijs (bo), het voortgezet onderwijs (vo), het speciaal onderwijs (so) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
 
Bij zowel taal als rekenen zijn er 4 basisniveaus (F-niveaus) binnen het referentiekader. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de volgende 4 momenten in de schoolloopbaan van elke leerling:
  • niveau 1F: einde van de basisschool;
  • niveau 2F: einde van het vmbo (basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg) en einde mbo-2 en mbo-3;
  • niveau 3F: einde van de havo en einde mbo-4;
  • niveau 4F: einde van het vwo.
Naast F-niveaus zijn er ook streefniveaus (S-niveaus) vastgesteld. Als een leerling meer in zijn mars heeft kan toegewerkt worden naar zo'n streefniveau. Om als volwassene goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het nodig dat in ieder geval niveau 2F wordt gehaald. 

 

SH100947.jpg

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved