Omhoog
Aanmelden

Visie van de school

Bij het woord missie sta je even stil waar het nu ten diepste om gaat. Bij visie staan we niet meer stil maar komen we in beweging: waar leidt dit nu toe wat we bij de missie hebben verwoord? Het leidt naar Goed Onderwijs en daaronder verstaan wij het volgende:
  • Alle leerkrachten en overige betrokkenen werken vanuit de missie en hebben daar de focus op gericht.
  • We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen
  • We verwachten van leerkrachten en directie effectief leiderschap
  • Hoog niveau van samenwerken van leerkrachten met hun omgeving (ouders, leidinggevende enz. en effectieve communicatie met de ouders
  • Het curriculum is afgestemd op de leerbehoeften van het kind; deze afstemming vindt plaats aan de hand van de verzamelde data die het kind aan ons geeft.
  • Om te zien of we het maximale uit het kind halen maakt de school gebruik van de toetsmogelijkheden en richt zich op de standaarden van de overheid (referentieniveaus, kerndoelen enz.)
  • Onze missie leidt ons ook naar een levenlang leren voor leerkrachten. Kortweg gezegd: De focus op professionele ontplooiing van onze medewerkers.
  • Educatief partnerschap van ouders
  • Elke leerling is eigenaar van het leerproces.
    (voor een groot deel overgenomen uit het beleidsplan van de werkgever)
 
 
 
Visie.jpg

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved