Omhoog
Aanmelden

Zorg

Veel leerlingen hebben naast de reguliere aandacht en inzet van de leerkracht een apart steuntje in de rug nodig. Doorgaans verleent de leerkracht dit zelf maar soms heeft hij of zij dat steuntje even nodig. Dat verleent de afdeling zorg. Die verantwoordelijkheid ligt in handen van de IB-er van onze school. Zij heeft eigenlijk twee grote taken:
  • coördineren van de zorg en de afstemming van de onderwijsbehoefte van de kinderen
  • bewaking van de kwaliteit van het onderwijs (tezamen met de directie)
De IB-er en een directielid vormen samen het Klein Ondersteunings Team (KOT). Dit team buigt zich over allerlei zaken maar in het bijzonder over de twee hoofdtaken van de IB-er.
 
Vijf keer per jaar schuiven bij dit overleg ook extern deskundigen aan (psycholoog, schoolmaatschappelijk werker). Dit overleg wordt Groot OndersteuningsTeam genoemd. Indien uw kind binnen dit team besproken wordt, moet u voorafgaand toestemming verlenen en na afloop van elke vergadering wordt u door de leerkracht (of de IB-er) op de hoogte gesteld van de inhoud van de gesprekken. Van de gesprekken in het Klein Ondersteunings Team ontvangt u nog geen verslag maar over niet al te lange tijd kunt u deze verslagen lezen via een portal in het leerlingadministratie en registratiesysteem Parnassys.
 
Het is niet gebruikelijk dat ouders rechtstreeks spreken met de IB-er. Indien u dat wil dan vraagt u dit aan via de leerkracht. Zij of hij brengt u in contact met de IB-er.
 
 
 
IB-er.gif

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved