Omhoog
Aanmelden

De Medezeggenschapsraad

  

De medezeggenschapsraad, kortweg de MR, is een raad waarin zowel teamleden als ouders verenigd zijn om mee te denken over het beleid van de school. De MR is er krachtens de wet op de Medezeggenschap en daar zijn we blij om. Het is altijd fijn als er mensen vanuit hun positie en verantwoordelijkheid  meekijken naar het beleid van de school. We mogen ons verblijden in een goede en opbouwende samenwerking.
 
De raad wordt gevormd door:
 
Oudergeleding:                               personeelsgeleding:
                                `                          
                                                             
 
 

 

medezeggenschap1.jpg

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved