Omhoog
Aanmelden

Stichting Agora

 

cbs De Evenaar  is één van de scholen van de stichting Agora, stichting voor Bijzonder in Onderwijs in de Zaanstreek. Deze stichting bestaat uit 26 scholen voor primair onderwijs, waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen hebben verschillende identiteiten, zowel levensbeschouwelijk als onderwijskundig. Zo zijn er katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen. De onderwijskundige identiteiten zijn: Jenaplan, Ontwikkelingsgericht en er zijn scholen die werken volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Bij het bijzonder onderwijs is het schoolbestuur het wettig bevoegd gezag. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke gang van zaken in de school.
 
Er is gekozen voor een bestuursvorm waarbij op afstand bestuurd wordt. De dagelijkse bestuurszaken zijn in handen van het college van bestuur, bestaande uit:
De heer drs. T.P Keulen, voorzitter
De heer M.C. Spies MLE, lid
 

 Zie ook de website van stichting Agora: http://agora.nu

 

 

 

Agora logo.gif

© Copyright 2017 CBS de Evenaar  |  Webmaster: Nienke Schreuder  |  All Rights Reserved